Lekarze

Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00 

Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
Specjalistka pediatrii i kardiologii, kierowniczka Zakładu Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Jedna z pionierek kardiologii prenatalnej w Polsce. Autorka współautorka wielu polskich i zagranicznych publikacji, nauczycielka akademicka. Wykształcenie w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej zdobyła w Centrum Zdrowia Dziecka oraz w kilku czołowych ośrodkach zagranicznych, m.in. Guy`s Hospital (obecnie Evelina Children’s Hospital) w Londynie, Royal Liverpool Children’s Hospital oraz Harvard Medical School w Bostonie. Od wielu lat głównym kierunkiem jej pracy zawodowej jest kardiologia prenatalna.

Poniedziałek 16.00-21.00
Jedna sobota/mies. 9.00-17.00

Lek. Agnieszka Grzyb
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista pediatrii, aktualnie w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej w Klinice Kardiologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Asystentka w Zakładzie Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP, gdzie wykonuje prenatalne badania echokardiograficzne oraz prowadzi badania naukowe dotyczące m.in. zaburzeń hemodynamicznych u płodów z wadami serca.

Piątek 15.00-18.00

Dr n. med. Katarzyna Jalinik
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej. Asystentka w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła studia doktoranckie dotyczące chemioterapii w leczeniu raka jajnika.

Wtorek 17.00-21.00
Sobota 9.30-16.00

Lek. Adam Koleśnik
Absolwent  I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej, aktualnie w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej w Klinice Kardiologii oraz Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Posiada certyfikat Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie wykonywania badań echokardiograficznych płodu.

Środa 16.30-20.30
Jedna sobota/dwa mies. 10.00-18.00

Dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medyczne w Warszawie. Specjalista pediatra, kardiolog dziecięcy. Kierownik Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia i adiunkt w Klinice Kardiologii Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”. Współtwórca zasad akredytacji w zakresie echokardiografii pediatrycznej Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Posiada akredytacje indywidualną w zakresie echokardiografii pediatrycznej PTK i jest ekspertem nadzorującym szkolenie lekarzy ubiegających się o przyznanie akredytacji pediatrycznej.

Jeden piątek/mies. 16.00-20.00

Dr hab. n. med. Ewa Kowalik
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem), specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. W 2008 roku uzyskała stopień doktora, a w 2018 stopień doktora habilitowanego nauk  medycznych. Pracuje jako adiunkt w Klinice i Poradni Wad Wrodzonych Serca oraz Pracowni Echokardiografii Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. 

Środa i piątek 10.00-14.00 

Dr n. med. Joanna Kuran-Ohde
Specjalistka położnictwa i ginekologii, asystentka w Zakładzie Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych, starszy asystent w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (aktualnie na urlopie wychowawczym). W Poradni USG Agatowa wykonuje badania echo serca płodu oraz badania położnicze, w tym I trymestru z oceną ryzyka genetycznego, i badania dopplerowskie. Współprowadzi Szkołę Rodzicielstwa. Posiada certyfikaty przesiewowego badania serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie ultrasonografii w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii, Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii oraz międzynarodowe certyfikaty diagnostyki ultrasonograficznej (FMF, ISUOG).

Jeden wtorek/mies. 15.00-19.00 

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski
Od 1997 r. Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Wybitny, znany na całym świecie kardiochirurg dziecięcy i współtwórca „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W roku 1979 ukończył Wydział Medyczny Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od 1979 roku pracuje i specjalizuje się w Klinice Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka. Jest specjalistą Chirurgii Dziecięcej I stopnia. 

Jeden czwartek/mies. 17.00-21.00 

Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
Pediatra i kardiolog dziecięcy. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. W kardiologii fascynuje ją diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca u dzieci. Wiedzę i doświadczenie zdobywała nie tylko w IP CZD, ale również w Royal Brompton Heart and Lung Institute w Londynie oraz w Medical Univesity of Alberta w Kanadzie. Ukończyła kursy doskonalące z zakresu diagnostyki i leczenia organizowane przez EHRA (European Heart Rhythm Association), Biosense, Medtronic, Boston czy Abbot. Była członkiem zespołu, który pierwszy w Polsce wprowadził leczenie zaburzeń rytmu u dzieci ablacją. Aktualnie wykonuje zabiegi ablacji u dzieci w IP CZD. 

Urlop macierzyński

Lek. Monika Pasieczna
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii w II Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM przy ulicy Karowej. Jest autorką publikacji naukowych dotyczących kardiologii prenatalnej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zaburzeń w układzie krążenia płodów w patologiach położniczych. Uczestniczka licznych kursów z zakresu ultrasonografii położniczej oraz echokardiografii płodowej. W poradni wykonuje badania położnicze, w tym badanie I trymestru ciąży z oceną ryzyka wad genetycznych oraz badania dopplerowskie. Posiada certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation diagnostyki ultrasonograficznej w I trymestrze ciąży.

Środa 9.00-14.00

Dr n. med. Oksana Szewczuk
Specjalista położnictwa i ginekologii, ultrasonografista, w trakcie specjalizacji z perinatologii. Starszy asystent w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ukończyła II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Obroniła pracę doktorską dotyczącą diagnostyki ultrasonograficznej w rozpoznawaniu nieprawidłowości błony śluzowej jamy macicy. Szczególnie interesuje się ultrasonograficzną diagnostyką prenatalną. Posiada liczne certyfikaty szkoleń, m. in. Certyfikat USG The Fetal Medicine Foundation oraz Certyfikat badań USG płodu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Uzyskała certyfikat umiejętności wykonywania badań USG piersi Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. W poradni wykonuje badania położnicze, USG ginekologiczne, badanie I trymestru ciąży z oceną ryzyka wad genetycznych oraz badania dopplerowskie.

Czwartek 8.00-15.00

Lek. Paweł Świetlicki
Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, Specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując ponad 20 lat w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Obecnie współpracuje ze Szpitalem Medicover w Warszawie. Odbył liczne kursy i szkolenia z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz echokardiografii płodu. Posiadane certyfikaty:
* Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
* Polsko-Niemieckiej Szkoły Endoskopii i Ultrasonografii Położniczo-Ginekologicznej,
* FMF (Fetal Medicine Foundation –  Fundacja Medycyny Płodowej).

Urlop macierzyński

Dr n. med. Emilia Urbankowska
Absolwentka wydziału lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji UW. Obecnie: w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Wcześniej: lekarz stażysta w Szpitalu Grochowskim w Warszawie; lekarz w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. 

Środa 9.00-16.00
Jedna sobota/dwa mies. 9.00-17.00

Dr n. med. Paweł Własienko
Specjalista genetyki klinicznej, asystent w Zakładzie Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP w Warszawie. W Poradni USG Agatowa wykonuje badania echa serca płodu oraz udziela konsultacji genetycznych. Posiada certyfikat przesiewowego badania serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. W latach 2013-2016 brał udział w pracach Fetal Cardiology Working Group, Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej (AEPC, Junior Member).