Psycholodzy

Paulina Kowacka
Absolwentka wydziału Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2006 r. ukończyła szkolenie realizowane w ramach programu „Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa” Fundacji Dzieci Niczyje. Odbyła pełne szkolenie psychologiczne z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci oraz Poradni USG Agatowa. Pracuje jako psycholog w Warszawskim Hospicjum Perinatalnym i Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Od stycznia 2015 r. prowadzi grupę wsparcia dla rodziców, którzy stracili dziecko przed lub niedługo po porodzie.

Dominika Maksiewicz
Absolwentka Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z psychoonkologii. Odbyła staż w onkologicznym hospicjum stacjonarnym św. Krzysztofa w Warszawie. Obecnie pracuje w Warszawskim Hospicjum Perinatalnym. Ukończyła staż z domowej pediatrycznej opieki paliatywnej. Odbyła pełne szkolenie psychologiczne z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci oraz Poradni USG Agatowa. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców, który stracili dziecko przed lub niedługo po porodzie.

Anna Molenda
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w zakresie psychologii zdrowia oraz terapii rodzin i małżeństw. W 2010 r. ukończyła Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Odbyła staż psychologiczny z perinatalnej opieki paliatywnej w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci oraz Poradni USG Agatowa. Pracowała m.in. w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny w Warszawie, w Centrum Zdrowia Dziecka, Szpitalu Bródnowskim, a także na Oddziale Hematologii i Intensywnej Opieki Hematologicznej Szp. Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego pacjentom po przeszczepie szpiku kostnego. Wraz z Pauliną Kowacką prowadzi grupę wsparcia dla rodziców, którzy stracili dziecko przed lub niedługo po porodzie.