Konsultacje kardiologiczne dzieci

Konsultacja kardiologiczna dziecka obejmuje, zależnie od wskazania: wywiad, badanie przedmiotowe i badanie EKG lub ECHO serca oraz ewentualnie ocenę wcześniejszych wyników badań. Przy zapisie prosimy o informację o przyczynie konsultacji, celem wyznaczenia wizyty u odpowiedniego specjalisty.

Lekarze i terminy

prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel 
specjalista pediatrii i kardiologii
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00
– echo serca dziecka z badaniem klinicznym
– echo serca dziecka z konsultacją kardiologiczną
– konsultacja kardiologiczna dziecka

dr. n. med. Monika KowalczykDomagała
specjalista pediatrii, kardiologii dziecięcej

Środa 16.30-20.30
Raz na dwa miesiące jedna sobota 10.00-18.00
– echo serca dziecka z konsultacją kardiologiczną

lek. Agnieszka Grzyb 
Specjalista pediatrii

Poniedziałek 16.00-21.00
Jedna sobota w miesiącu 9.00-17.00 (badania dzieci)
– echo serca dziecka z konsultacją kardiologiczną

dr. n. med. Maria Miszczak-Knecht
specjalista kardiologii dziecięcej

Jeden czwartek w miesiącu 17.00-21.00
– konsultacje kardiologiczne w zakresie zaburzeń rytmu serca dzieci

Jak się przygotować do wizyty?

Na wizytę prosimy dostarczyć możliwie szczegółową dokumentację medyczną – książeczkę zdrowia dziecka, wcześniejsze wyniki badań EKG, Holtera EKG, ECHO, wypisy ze szpitali itp. Warto znać aktualną masę i wzrost dziecka. Jeżeli badanie jest wykonywane ze względu na dodatni wywiad rodzinny, prosimy o szczegółowe informacje o chorobach kardiologicznych u członków rodziny.

Dziecko w dniu wizyty powinno być zdrowe, tj. bez objawów infekcji. W przypadku niemowląt niewskazane jest umawianie badania bezpośrednio po szczepieniach – dziecko może być wówczas niespokojne i niewspółpracujące. W czasie badania dziecko może być karmione.

Do badania ECHO konieczne jest odsłonięcie klatki piersiowej, a do EKG – klatki piersiowej i okolic nadgarstków i kostek. Zwłaszcza u niemowląt warto wybrać rozpinane ubranka, aby uniknąć niepokoju przy rozbieraniu dziecka.

UWAGA: Przed badaniem otrzymają Państwo do wypełnienia ankietę medyczną.

Konsultacje kardiologiczne dzieci – cennik

Echo serca z badaniem klinicznym
i konsultacja kardiologiczna dziecka (kardiolog)
prof.  dr hab. n. med. Joanna SZYMKIEWICZ-DANGEL 1. wizyta / kol. wizyty:
dr n. med. Monika KOWALCZYK-DOMAGAŁA 1. wizyta / kol. wizyty:

550 zł/500 zł
450 zł/400 zł

Echo serca z badaniem klinicznym
i konsultacja kardiologiczna dziecka (pediatra)
lek. Agnieszka GRZYB 1. wizyta / kol. wizyty

400 zł/350 zł

Konsultacja kardiol. w zakresie zaburzeń rytmu serca
dr n. med. Maria MISZCZAK-KNECHT 1. wizyta / kol. wizyty
350 zł/300 zł
Konsultacja kardiologiczna dziecka
prof. dr hab. n. med. Joanna SZYMKIEWICZ-DANGEL
350 zł
EKG dzieci 80 zł