Informacje dla lekarza

Jak skierować pacjentkę na echo płodu

Badanie echokardiograficzne płodu może być refundowane przez NFZ w przypadkach podejrzenia patologii lub braku możliwości oceny układu krążenia płodu, jak również u kobiet o podwyższonym ryzyku urodzenia dziecka z wadą wrodzoną serca.

Do wykonania refundowanego przez NFZ badania wymagane jest e-skierowanie z kodem resortowym 7210 oraz celem porady 88.784, wystawione przez lekarza specjalistę: ginekologa-położnika, genetyka klinicznego, kardiologa lub kardiologa dziecięcego, z placówki, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka ta nie ponosi żadnych kosztów badania, nie musi również mieć podpisanej umowy z żadną placówką przeprowadzającą badanie echokardiograficzne płodu.

UWAGA! Na każde badanie echokardiograficzne płodu potrzebne jest oddzielne skierowanie.

Na skierowaniu, obok danych pacjentki (imię, nazwisko, PESEL), muszą się znaleźć:
– pieczątka placówki kierującej i jej numer umowy z NFZ
– nr REGON placówki kierującej
– VII część kodu resortowego placówki kierującej
– VIII część kodu resortowego placówki kierującej
– numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego
– przyczyna skierowania na badanie echokardiograficzne płodu
Bardzo prosimy o sprawdzanie, czy ww. dane są umieszczone na skierowaniu.

Do wykonania refundowanego badania uprawnia tylko skierowanie z danymi wymaganymi przez NFZ.
Na podstawie skierowania z placówek prywatnych, które nie mają podpisanej umowy z NFZ, badania wykonywane są odpłatnie.