VIII Ogólnopolska Konferencja Kardiologii Prenatalnej

14 czerwca Centrum Naukowo-Szkoleniowym im. T. Dąbrowskiego Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Kardiologii Prenatalnej Sekcji Echokardiografii i Kardiologii PTU. Głównym tematem konferencji były pułapki diagnostyczne i techniczne w kardiologii prenatalnej. W przygotowaniu i prowadzeniu konferencji brał udział zespół poradni USG Agatowa, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Joanny Szymkiewicz-Dangel (na zdj. od lewej wraz z dr hab. n. med. Agatą Włoch z Kliniki Kardiologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach).

W programie konferencji znalazły się następujące zagadnienia:

  • Wsierdzie hyperechogeniczne – patofizjologia
  • Zwężenie zastawki aortalnej – wyzwanie nie tylko w okresie prenatalnym
  • Nieprawidłowy spływ żył płucnych – embriologia, diagnostyka pre- i postnatalna, leczenie
  • Zespół Fallota – nowości, wyzwania diagnostyka i leczenie

W Centrum Naukowo-Szkoleniowym przy Agatowej 1 spotkało się liczne grono ginekologów, neonatologów, kardiologów dziecięcych, genetyków oraz kardiochirurgów. Wykładom towarzyszyła ożywiona dyskusja i niemniej ciekawe rozmowy kuluarowe.