Trudna ciąża

Kobietom ciężarnym z podejrzeniem patologii płodu (np. wady letalne)
udzielamy w Poradni USG Agatowa profesjonalnej, wszechstronnej pomocy:
– stawiamy diagnozę,
– prowadzimy konsultacje i badania genetyczne,
– organizujemy opiekę położniczą,
– pomagamy zaplanować miejsce porodu,
– rekomendujemy miejsce leczenia noworodka.

Dr Joanna Kuran-Ohde wyjaśnia, na czym polega wada serca u płodu.

Badanie echokardiograficzne płodu może być refundowane przez NFZ
w przypadkach podejrzenia patologii lub braku możliwości oceny układu krążenia płodu,
jak również u kobiet o podwyższonym ryzyku urodzenia dziecka z wadą wrodzoną serca.

Do wykonania refundowanego przez NFZ badania wymagane jest e-skierowanie z kodem resortowym 7210 oraz celem porady 88.784, wystawione przez lekarza specjalistę: ginekologa-położnika, genetyka klinicznego, kardiologa lub kardiologa dziecięcego, z placówki, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka ta nie ponosi żadnych kosztów badania, nie musi również mieć podpisanej umowy z żadną placówką przeprowadzającą badanie echokardiograficzne płodu.

UWAGA! Na każde badanie echokardiograficzne płodu potrzebne jest oddzielne skierowanie. Na podstawie skierowania z placówek prywatnych, które nie mają podpisanej umowy z NFZ, badania wykonywane są odpłatnie.

Na każde badanie echokardiograficzne płodu należy przywieźć całą dokumentację medyczną z obecnej ciąży.

konsultacja psychologiczna

Przez całą ciążę i okres okołoporodowy zapewniamy rodzinom wsparcie psychologiczne.
Więcej na ten temat można się dowiedzieć na stronie naszego hospicjum perinatalnego: Warszawskie Hospicjum Perinatalne.

Pacjentki mogą też wziąć udział w kursach dla rodziców oczekujących dziecka prowadzonych przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci pod nazwą Szkoły Rodzicielstwa. Informacje o kolejnych edycjach szkoły można znaleźć na stronie internetowej: Szkoła Rodzicielstwa.

Po narodzinach dziecka, jeśli jego choroba zostaje zdiagnozowana jako nieuleczalna, a rodzina mieszka w odległości do 100 km od Warszawy, oferujemy opiekę prowadzonego przez naszą fundację hospicjum domowego dla dzieci: Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.