Anna Molenda

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w zakresie psychologii zdrowia oraz terapii rodzin i małżeństw. W 2010 r. ukończyła Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Odbyła staż psychologiczny z perinatalnej opieki paliatywnej w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci oraz Poradni USG Agatowa. Pracowała m.in. w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny w Warszawie, w Centrum Zdrowia Dziecka, Szpitalu Bródnowskim, a także na Oddziale Hematologii i Intensywnej Opieki Hematologicznej Szp. Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego pacjentom po przeszczepie szpiku kostnego.