Echo płodu (badania przesiewowe i specjalistyczne)

Wskazaniami do badania echokardiograficznego serca płodu są:

  • stwierdzenie przez położnika nieprawidłowości w badaniu przesiewowym, 
  • inne wady płodu,
  • poszerzona przezierność karkowa w trakcie badania w I trymestrze, w przypadku prawidłowego kariotypu,
  • wady genetyczne płodu,
  • obciążony wywiad rodzinny,
  • stwierdzone w trakcie badania usg lub osłuchiwania serca płodu zaburzenia rytmu.