BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODÓW

Rocznie wykonujemy ok. 4 tys. badań echokardiograficznych płodów.